Szczepionki nas nie uratowały cz. I – USA

W związku z nowelizacją ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pojawiają się w mediach liczne mniej lub bardziej fachowe wypowiedzi na temat obowiązku szczepień, wyimaginowanych „ruchów antyszczepionkowych” i wielkim dobrodziejstwie szczepień per se.

Czytelnicy rodziny portali faktyoszczepieniach.wordpress.com wiedzą, że różne szczepionki mają różną skuteczność ochrony przeciwko infekcji/zachorowaniu i różną skuteczność w zapobieganiu transmisji patogenów. Jednak najbardziej przereklamowanym dobrodziejstwem stosowanych obecnie szczepionek u dzieci jest ich historyczny wpływ na umieralność z powodu chorób zakaźnych, co pokazują liczne wypowiedzi, np. dr Bolesław Piecha: „w ostatnim stuleciu [szczepienia] uratowały olbrzymie populacje” – pogląd zakorzeniony bardzo mocno w świadomości środowiska medycznego, polityków i zwykłych obywateli. Pogląd ten w spotęgowanej wersji propaguje również prof. Simon na łamach Termedii.pl „Antyszczepionkowe sekty” udzielając takich odpowiedzi:

„Jeśli obserwacji poddamy sto zaszczepionych, małych dzieci to u kilkorga z nich może wystąpić reakcja niepożądana. Jeśli jednak te sto dzieci zostanie tego szczepienia pozbawionych to prawdopodobnie 30 proc. z tej grupy umrze na choroby zakaźne…Czy rodzic [rezygnujący z immunoprofilaktyki] ma moralne prawo skazywać dziecko na śmierć?…

Jaka rolę odegrały w ostatnim stuleciu szczepionki z dzisiejszego obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych w przeżyciu różnych populacji?

Analiza tego wątku powinna brać pod uwagę wieloaspektowe różnice między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi sie, między okresem wojennym i powojennym a okresem stabilnego rozwoju bez działań wojennych. W części pierwszej zaprezentowane zostaną dane i publikacje dotyczące wpływu szczepień i antyseptyki na umieralność na choroby zakaźne w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. W części drugiej zaprezentowane zostano dane dla Polski- patrz Szczepionki nas nie uratowały cz. II – Polska.

Wpływ odkryć Koch’a i Pasteur’a na standard życia w USA

Dzięki pracy Koch’a i Pasteur’a zaakceptowano powszechnie „teorię zarazków” i wprowadzono do zdrowia publicznego tanie i skuteczne metody zapobiegania szerzeniu różnych zaraz poprzez usuwanie gór śmieci, oczyszczenie wody pitnej i ścieków. Rozpoczęto również rozpowszechniać podstawowe zasady higieny osobistej i zasady utrzymywania czystości w domu. Autor opracowania A History of the Standard of Living in the United States wymienia właśnie te działania – powodujące redukcję ekspozycji na bardzo groźne patogeny – jako najważniejsze czynniki, które wydłużały przeciętną długość życia od końca XIX wieku. Inne to poprawa funkcjonalności układu immunologicznego poprzez lepszą dietę i na kolejnym miejscu szczepienia przeciwko ospie prawdziwej i błonicy.

Koch_PasteurŹródło: A History of the Standard of Living in the United States

Wpływ medycznych interwencji na umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w latach 1900 – 1973

Oprócz czynników wymienionych powyżej również inne innowacje odegrały kluczową rolę w wydłużaniu przeciętnego trwania życia poprzez redukcję umieralności niemowlat, np:  zaprzestanie pseudoleczniczych praktyk z poprzednich stuleci, rozwój wiedzy na temat pielęgnacji niemowląt czy też wprowadzenie kontroli jakości i bezpieczeństwa mleka dla dzieci.

A co z medycznymi interwencjami takimi jak antybiotyki czy szczepienia? Pierwszą publikacją obalającą mit o ogromnym wpływie antyseptki i stosowanych dziś u dzieci szczepionek na umieralność z powodu chorób zakaźnych w USA jest opublikowana w 1977 roku praca „The questionable contribution of medical measures to the decline of mortality in the United States in the twentieth century” zawierająca następujące wnioski i wykresy:

  • Procedury i środki medyczne (tak chemioterapia jak i profilaktyka rozpowszechniona w XX wieku) przyczyniły się w niewielkim stopniu do spadku umieralności z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych od ok. 1900 r. W wielu przypadkach zostały wprowadzone kilkadziesiąt lat po pojawieniu się wyraźnego spadku umieralności (nawet 90%). Nie względniono szczepień przeciwko ospie prawdziwej wprowadzonych w XIX wieku.
  • W odniesieniu do pięciu omawianych chorób (grypa, zapalenie płuc, błonica, krztusiec i poliomyelitis) w okresie po rozpowszechnieniu danego środka medycznego całkowity spadek umieralności  stanowił najwyżej 3,5% całkowitego spadku umieralności z powodu chorób zakaźnych po 1900 r.  (przy mało prawdopodobnym założeniu, że spadek ten w całości można przypisać tej interwencji).

Wykresy poniżej przedstawiają ustandardyzowane dane umieralności (na 1000) dla następujących chorób zakaźnych (odra, szkarlatyna, gruźlica, tyfus, zapalenie płuc, grypa, krztusiec, błonica, poliomyelitis).

Inne publikacje potwierdzające niewielki lub zerowy wpływ szczepionek na spadek umieralności

Mort Rate USA 0d 1900

During the early part of the century, efforts to improve environmental and living conditions in urban areas were believed to have contributed to the decline in the Infant Mortality Rate. Social welfare efforts included the provision of safe milk supplies, parenting education, and improved housing.29 The provision of comprehensive maternal and infant care that included prenatal and intrapartum care, and postpartum home visits by a health care worker may have also played a role in the decline.28 Finally, medical advances in the 1930s and 1940s, including the introduction of antibiotics, blood banking, and safe blood transfusion and the development of fluid and electrolyte replacement therapy, undoubtedly accounted for some of the drop in the IMR as well.”

For children older than 1 year of age, the overall decline in mortality experienced during the 20th century has been spectacular (Fig 8). In 1900 .3 in 100 children died between their first and 20th birthday; today, ,2 in 1000 die. Nearly 85% of this decline took place before World War II, a period when few antibiotics or modern vaccines and medications were available.

„Once again, nearly 90% of the decline in infectious disease mortality among US children occurred before 1940, when few antibiotics or vaccines were available.”

America sets up new health record in 1930

Bardzo ciekawą lekturą jest też artykuł z 1931 roku pod tytułem: „America sets up new health record in 1930 – Insurance Statistics Show Great Gain In Disease Control„:

%d blogerów lubi to: