Obłuda w walce z chorobami zakaźnymi i nieszczepionymi dziećmi

Rodzice krytycznie nastawieni do programu szczepień ochronnych bardzo często trafiają na argument „twoje nieszczepione dziecko jest zagrożeniem epidemiologicznym”, czy wręcz „pasożytem immunologicznym” (wg doktora W. Feleszko), tylko dlatego, że jest naturalnie podatne na infekcje i może w przypadku choroby zarażać innych.

W wielu opracowaniach na naszych portalach opisano, że z immunologicznego punktu widzenia argument ten jest częściowo „trafiony” jedynie w odniesieniu do kilku przypadków choroba-szczepionka (np. odra, różyczka), ale kompletnie „nietrafiony” dla większości przypadków choroba-szczepionka (np. krztusiec, inaktywowana szczepionka przeciwko polio, grypa, tężec, gruźlica, błonica). Oczywiście w tym rozumowaniu trzeba przyjąć stanowisko fanatyków szczepień nieswoich dzieci, która mówi, że dziecko od chwili narodzin jest zagrożeniem epidemiologicznym.

Dziecko Zagrozenie Epidemiologiczne

Patrząc jednak szeroko na zagadnienie ochrony przed chorobami zakaźnymi łatwo znaleźć długą listę przykładów pokazujących „szczepionkową obłudę” wielu instytucji, urzędników, dziennikarzy i przedstawicieli środowiska medycznego.

Pamiętajmy, że lista patogenów wywołujących zakażenia u dzieci jest bardzo długa (przynajmniej 250), każdy z nich może wywołać ciężką chorobę u osób z osłabioną lub niewykształconą odpornością jak i każda infekcja może prowadzić do wtórnego zakażenia bakteryjnego i komplikacji. Co dokładnie nazywamy „szczepionkową obłudą”?

  • Instytucje odpowiedzialne za tak zwane zdrowie publiczne praktycznie nie zajmują się promocją metod zapobiegania chorobom zakaźnym „nieobjętych” szczepieniami.
  • Równolegle akceptowane są praktyki sprzyjające roznoszeniu wszystkich patogenów.
  • Promowanie skutecznych metod zmniejszania ryzyka infekcji lub komplikacji, innych niż szczepienia, nie jest priorytetem tych instytucji.
  • Społeczna agresja, stygmatyzacja i próby dyskryminacji kierowane są jedynie przeciwko nieszczepionym dzieciom i ich rodzicom.

Przykłady na potwierdzenie powyższych tez:

1) Przychodnie dla dzieci chorych lokalizowane są w nawet w centrach handlowych!

Dzieci chore BCŹródło: Centrum Handlowe Bluecity w Warszawie

Częste są też przypadki nieoddzielania lub pozornego oddzielania poradni dzieci chorych i zdrowych oraz swobodnego przechodzenia personelu (a czasem i pacjentów) pomiędzy tymi poradniami (nawet jeśli akurat są oddzielne). O nieprzestrzeganiu zasad higieny przez personel przychodni czy tak banalne problemy, jak brak mydła w toalecie nie wspominając.

2) Patologie w „leczeniu” dziecięcych infekcji antybiotykami oraz lekami objawowymi i brak zaleceń kwarantanny chorych dzieci

Infekcje dzieci „leczone” są zazwyczaj niepotrzebnie antybiotykami co przyczynia się do globalnego problemu rosnącej lekooporności bakterii i tysięcy infekcji, przeciwko którym nie ma już skutecznych antybiotyków. Posyłanie chorych dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół skutkuje roznoszeniem zarazków, które wywołały daną chorobę u dziecka (najczęściej wirusy). Opis takiego pseudo leczenia dziecka poniżej:

MP kaszel i bol gardlaŹródło: Medycyna Praktyczna Pediatria online

 3) Obecność w miejscu pracy mimo choroby – prezenteizm

Prezenteizm PL

Źródło: Zjawisko prezenteizmu w miejscu pracy – badanie pilotażowe, Piel. Zdr. Publ. 2013

4) Brak promocji karmienia piersią jako środka zmniejszającego ryzyko inwazyjnych zakażeń pneumokokowych

Czynniki ryzyka pneumokokiŹródło: Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Patrz również opracowanie Zdrowie publiczne: Karmienie piersią i mlekiem kobiecym w Polsce.

5) Brak promocji higieny osobistej jako środka zmniejszającego zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne

Poniżej spot o najskuteczniejszej metodzie ochrony siebie i innych przed grypą i innymi infekcjami (emitowany jedynie w 2011 roku), który powinien zastąpić lub uzupełnić wszelkie inicjatywy propagujące jedynie szczepienia (np. Narodowy Program Zwalczania Grypy,  Grypopodobni”:

 Źródło: TUTAJ

Poniżej informacje o najskuteczniejszej metodzie ochrony siebie i innych przed grypą i innymi infekcjami, które powinny zastąpić lub uzupełnić wszelkie plakaty reklamujące szczepienia przeciwgrypowe:

Podstawowe zasady higieny1

Podstawowe zasady higieny2 Źródło: Prezentacja „Grypa”, WSSE Poznań

6)  Brak promocji eliminowania czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy  (np. palenia tytoniu)

RSM-czynniki ryzyka2Źródło: opracowanie Indywidualne ryzyko raka szyjki macicy

7)  Powszechny brak szczepień zalecanych wśród osób dorosłych (również rodziców małych dzieci)

Nie_caluje_moich_nieszczepionych_rodzicow

„Wszechobecna agresja wobec nieszczepionych dzieci i ich rodziców podsycana przez nieszczepione osoby (wśród nich przeważają rodzice) to szczyt oszołomstwa i/lub hipokryzji. Budowanie wakcynologicznej wizji wyszczepionego na wszystko co możliwe człowieka należy zacząć od siebie, najbliższej rodziny, przyjaciół, kolegów/koleżanek z pracy, itd, a nie cudzych dzieci, które nie mają żadnego moralnego ani prawnego obowiązku ryzykować swoim zdrowiem dla zdefiniowanego przez wakcynologów i przemysł farmaceutyczny dobra ogółu w postaci odporności zbiorowiskowej.”

Źródło: opracowanie Nie całuję moich nieszczepionych rodziców

8) Powszechny brak szczepień zalecanych wśród personelu medycznego

Boje_sie_nieszczepionego_personelu_placowek_opieki_zdrowotnej

„Jednym z powodów [brak kontroli i szczepień] jest z pewnością brak finansowania z budżetu państwa – kontrole i szczepienia muszą być finansowane przez pracodawcę. Innym powodem, możliwe, że dużo ważniejszym jest jednak brak zainteresowania wśród pracowników opieki zdrowia własnym statusem odporności i szczepieniami dla ochrony pacjentów i innych osób.  Wydaje się, że powyższe powody braku kontroli odporności i niskiej wyszczepialności są powszechnie akceptowane przez urzędników sanitarno-epidemiologicznych [aktualizacja: wniosek ten okazał się częściowo błędny – patrz Narodowa Strategia Zwalczania Grypy atakuje polskich lekarzy], jak i przez wielu rodziców panicznie wystraszonych możliwym spotkaniem z nieszczepionym przeciwko tym samym chorobom dzieckiem, a także polskią anty”antyszczepionkową” blogosferę. Jednocześnie te same grupy osób prześcigają się w wybiórczym podsycaniu społecznej agresji wobec dzieci, których rodzice zrezygnowali z całości lub części obowiązkowych  szczepień, nazywając te dzieci zagrożeniem epidemiologicznym”, rezerwuarem zarazków”, itp. Masowa paranoja?”

Źródło: opracowanie Czy boisz się nieszczepionego personelu placówek opieki zdrowotnej?

9) Środki przeciwgorączkowe i wpływ tych środków na roznoszenie wirusów

Czy goraczka jest pozytecznaŹródło: Czy gorączka jest pożyteczna?, Świat Nauki 2012

„Nowe badanie korzystające z matematycznych modeli wykazało, że korzystanie z leków przeciwgorączkowych podczas epidemii grypy zwiększa rozprzestrzenianie się choroby w społeczeństwie. Dzieje się tak, ponieważ zwiększa się liczba wirusów krążących w środowisku oraz liczba interakcji między osobami chorymi a zdrowymi. Krótko mówiąc. po lekach czujemy się fałszywie zdrowi i też zachowujemy się tak, jakby byśmy zdrowi byli. Chodzimy do pracy i zakażamy innych.” Leki przeciwgorączkowe roznoszą grypę, Gazeta Wyborcza

10) Podsycanie agresji społecznej przez dezinformacje dziennikarzy i innych komentatorów

11) Brak ostrzegania dorosłych osób o możliwej podatności na choroby wieku dziecięcego (np. odrę)

Podatni-na-odre-cz-II-tabela2Źródło: „Poziom przeciwciał odrowych w wybranych województwach w Polsce”, Przegląd Epidemiologiczny 1999.

Nasze szacowanie podatnych na infekcję dzikim wirusem odry w Polsce pokazuje, że dodatkowo około 725 tys. osób z roczników 1966 – 2000 (czyli w wieku 11 – 46 lat na koniec 2011 roku) można uznać za podatne. Wyjaśniamy krok po kroku skąd ta liczba. Więcej Podatni na odrę w Polsce cz. IIPodatni na odrę w Polsce cz. I.

12) wiele innych (lista będzie rozszerzana)

Stygmatyzacja i dyskryminacja nieszczepionych osób – nowa norma antyspołeczna?

Dyskryminacja_nieszczepionych

%d blogerów lubi to: